Feherty: McGinley explains Euro Tour's advantage over PGA Tour